Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Shop ơi món này bao nhiêu tiền ?

Đáp: Đừng hỏi món này bao nhiêu tiền, món kia bao nhiêu tiền. Hãy cho tôi biết bạn sẵn sàng chi bao nhiêu tiền, tôi sẽ giới thiệu sản phẩm phù hợp nhất cho bạn.